צילומי רפרודוקציה ואמנות.

ציירים או פסלים אשר חפצים להציג את עבודותיהם בקטלוג כזה או אחר בצילום רפרודוקציה של אמנות בכל מדיום, ציורי שמן, אקוורל, רישומים בעט ובעיפרון, ציורים עתירי לכה, ציורים על קלף ועל מדיות נוספות.

צילום רפרודוקציה / שעתוק תמונה הוא תחום שמצריך דיוק טכני רב, הן ברמת החשיפה והן ברמת הצבע. יש צורך באיזון המצלמה והתאורה וכן עוצמת חשיפה וטמפרטורת צבע.